Az Alapítvány céljainak megvalósulásáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

A Kuratórium elnöke:
Fogas László

A Kuratórium alelnöke:
Dr. Sápi András

A Kuratórium tagjai:
Szekeresné Dr. Deák Ágnes
Avramov András
Dr. Szántó Gergely