Az Alapítvány céljainak megvalósulásáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. A Kuratórium – a jogszabályok által meghatározott keretek között – önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

A Kuratórium elnöke:
Fogas László

A Kuratórium alelnöke:
Fráter György

A Kuratórium tagjai:
Dr. Lakatos Lajos
Avramov András
Dr. Szántó Gergely